Mark McMorris获得2016 Dew Tour障碍技巧滑冠军 | SHREDDERR - 单板滑雪中文网站
首页 » 视频

Mark McMorris获得2016 Dew Tour障碍技巧滑冠军

视频, 2016.12.17 15:30, 538 次浏览, 0 条评论, By


Mark McMorris在2016 Dew Tour比赛中获得了决定性的胜利。尤其是他的最后一滑,堪称完美,让他一跃上了首位。
今年有了新的评分机制,对选手的轨道技巧和跳跃技能分别打分,然后相加得到总成绩,名次由得分最高的一轮决定。对于所有滑手来说这事件好事,滑手们不用再害怕由于一次的失误而影响整场的比赛成绩和登上领奖台的希望。
完整比赛成绩:
1. Mark McMorris: Jumps 95.33, Jibs 77.33 – Total: 172.66
2. Max Parrot: Jumps 76.66, Jibs 85.00 – Total: 161.66
3. Seb Toots: Jumps 79.66, Jibs 81.00 – Total: 160.66
4. Chas Guldemond: Jumps 77.99, Jibs 70.33 – Total: 148.32
5. Tyler Nicholson: Jumps 80.00, Jibs 67.00 – Total: 147.00
6. Mikey Ciccarelli: Jumps 77.00, Jibs 66.00 – Total: 143.00
7. Marcus Kleveland: Jumps 78.66, Jibs 61.66 – Total: 140.32
8. Brock Crouch: Jumps 76.33, Jibs 59.66 – Total: 135.99

相关文章

发表评论

昵称 必填

网址PARTNERS

返回顶部