Folgefonna 万圣节视频 | SHREDDERR - 单板滑雪中文网站
首页 » 视频

Folgefonna 万圣节视频

视频, 2015.10.31 10:00, 352 次浏览, 0 条评论, By

Folgefonna看过很多超前的滑雪表演,但是今年夏天Theodor Hjellström, Abbe Hjellström, Edwin Hed, Ludvig Billtoft, Måns Hedberg, Simon Jacobsson 超越了夏季的束缚,一路杀到了万圣节。准备好观看这些令人毛骨悚然的滑雪吧 —单脚旋转,怪异的360s轨道动作,一切都有种诡异的优雅。

相关文章

发表评论

昵称 必填

网址PARTNERS

返回顶部